Обществено мнение

Игри

Информация за страница Обществено мнение

   Почти винаги, когато се формира обществено мнение по даден въпрос, се прави проучване сред хората. Тази задача имат различните социологически и политологични агенции, много от които са известни в страната и по света. Не се знае обаче дали въпросните проучвания са винаги обективни, като често съществуват доказателства именно за некоректност при провеждането на анкетите. На базата на отговорите на зададен въпрос се правят изчисления в проценти колко от хората мислят по един или друг начин по въпроса. Най-често проучванията обхващат наболели теми в областта на политиката, икономиката, образованието и здравеопазването. Тези четири сфери са в основата на всяка една държава и определят дали тя е в състояние да се справи с проблемите и трудностите сред своите граждани. Мнението на обществото впоследсвие се съобщава в медиите като вестници и новинарски сайтове и не на последно място – в централните емисии, които се излъчват по националните телевизии няколко пъти на ден, сутрин, обед и вечер.

    Формирането на обществено мнение е процес, който не може да се реализира в рамките на кратко време. От съществена важност е и какъв точно тип хора се анкетират. Така например ако целта е да се разбере мнението на предимно възрастни хора, е нормално повечето от тях да са недоволни от ниските доходи и пенсии и следователно после се съобщава, че повечето хора са на мнение, че доходите трябва да се увеличат. По съвсем друг начин биха изглеждали нещата обаче, ако за състоянието на заплащане се запитат хора, работещи в сферата на компютърните и информационни технологии. Както е добре известно, там заплатите са високи и винаги в четирицифрени суми. Ето защо обективността на анкетите е винаги под въпрос и не е желателно да вярваме на всичко, което се съобщава. Освен това не е трудно за даден журналист, който е в тези среди и има нюх към разследванията, да докаже недостоверността на анкетите и тяхната манипулативна същност. Особено ясно си проличава тази същност по време на избори, когато трябва да се гласува за кмет, президент или правителство. Не минава кампания без слухове за купен вот и некоректно преброяване на бюлетините.

     Винаги могат да се намерят теми, по които да се иска обществено мнение, но често пъти въпросите се въртят около едни и същи неща. Това определено е отегчително за широките маси и те не всеки път се съгласяват да дада своето мнение. Има и различни начини, по които могат да се проведат анкетите. Единият вариант е това да стане чрез онлайн запитвания, а другият – чрез директни интервюта от типа репортерски, като за целта се спират на улицата случайно избрани хора. Впоследствие виждаме репортажите по телевизията в новините или чуваме за тях по радиото. В университетите на студентите  често се дават задачи, които в основата си са анкетни, стига те да изучават съответните дисциплини. Това обикновено са политология и социология, а учащите се имат разнообразен избор по отношение на това как да проведат своите анкети. После на базата на свършената от тях работа им се поставя оценка, която има значение за полаганите през семестрите изпити.

eXTReMe Tracker